VDTECH
ĐẦU GHI DVR VDT-9000HA
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-9000HA 24 KÊNH
  Picture  ĐẦU GHI HÌNH 24 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT-9000HA 
- Chuẩn Nén Hình:   H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh : 24 kênh Analog 
-  Ngõ ra hình ảnh:  2 Analog (BNC), 1 VGA 
-  Âm thanh: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ: 4 SATA tối đa 8000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, CIF- 25 f/s. 
                                Điều chỉnh chất lượng hình: thấp, trung bình, tốt, tốt nhất.
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại :  Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình
- Sao Lưu:  Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí : Phần mềm CMS quản lí 529 camera. 
                                        Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính :  Iphone : xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
- Xem qua ĐTDĐ: Ipad: xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
                                Android: xem 1 kênh độc lập. Cplayer
                                Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước: Dài 430mm x Rộng 350mm x Cao 90mm


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

ĐẦU GHI DVR VDT-18000HA
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-18000HA 32 KÊNH
   Picture ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT-18000HA
- Ngõ Vào Hình ảnh : 32 kênh Analog 
- Ngõ ra hình ảnh : 3 Analog (BNC), 1 VGA 
- Âm thanh: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ: 4 SATA tối đa 8000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, CIF- 25 f/s. 
                                Điều chỉnh chất lượng hình: thấp, trung bình, tốt, tốt nhất.
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại : Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình.
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NT
- Phần Mềm Quản Lí:  Phần mềm CMS quản lí 529 camera. 
                                        Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính : Iphone : xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
- Xem qua ĐTDĐ: Ipad: xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
                                 Android: xem 1 kênh độc lập. Cplayer
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước: Dài 430mm x Rộng 350mm x Cao 90mm


Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI DVR VDT-4500HA
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-4500HA 16 KÊNH
  Picture  ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT-4500HA
- Chuẩn Nén Hình:   H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh : 16 kênh Analog 
- Ngõ ra hình ảnh : 1 Analog (BNC), 1 VGA
-  Âm thanh: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ:  2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, CIF- 25 f/s. 
                                Điều chỉnh chất lượng hình: thấp, trung bình, tốt, tốt nhất.
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại : Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình.
- Sao Lưu:  Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng : 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí: Phần mềm CMS quản lí 529 camera. 
                                       Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính: Iphone : xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
- Xem qua ĐTDĐ:  Ipad: xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
                                 Android: xem 1 kênh độc lập. Cplayer
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước: Dài 330mm x Rộng 230mm x Cao 50mm


Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI DVR VDT-3600HB
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-3600HB 8 KÊNH
  Picture ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT-3600H
- Chuẩn Nén Hình :  H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh :  8 kênh Analog
- Ngõ ra hình ảnh: 1 Analog (BNC), 1 VGA 
- Âm thanh: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ: 2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, Full D1 - 6.25 f/s, 1/2D1 – 12.5 f/s, CIF- 25 f/s
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại : Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình.
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí  :  Phần mềm CMS quản lí 529 camera. 
                                          Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính :  Iphone : xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
- Xem qua ĐTDĐ: Ipad: xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
                                 Android: xem 1 kênh độc lập. Cplayer Kích Thước
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước: Dài 330mm x Rộng 230mm x Cao 50mm


Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI DVR VDT-3600HA
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-3600HA 8 KÊNH
  Picture ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT-3600HA
- Ngõ Vào Hình ảnh :   8 kênh Analog 
-  Ngõ ra hình ảnh :  1 Analog (BNC), 1 VGA 
-  Âm thanh : 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ:   1 SATA tối đa 2000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, CIF- 25 f/s. 
                                Điều chỉnh chất lượng hình: thấp, trung bình, tốt, tốt nhất.
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại : Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình.
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng:  10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí :   Phần mềm CMS quản lí 529 camera. 
                                          Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển : PTZ Cổng RS485
- Xem qua Máy tính :   Iphone : xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
- Xem qua ĐTDĐ : Ipad: xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
                                  Android: xem 1 kênh độc lập. Cplayer
                                  Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước Dài 260mm x Rộng 230mm x Cao 40mm


Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI DVR VDT-2700HA
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-2700HA 4 KÊNH
  Picture ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT-2700HA
- Chuẩn Nén Hình :   H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh :  4 kênh Analog 
-  Ngõ ra hình ảnh:   1 Analog (BNC), 1 VGA 
- Âm thanh : 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ : 1 SATA tối đa 2000GB
- Chuẩn ghi hình:  PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, Full D1 - 12.5 f/s, 1/2D1 - 25 f/s, CIF- 25 f/s
- Chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại :  Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình.
- Sao Lưu : Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí :   Phần mềm CMS quản lí 529 camera. 
                                          Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển:  PTZ Cổng RS485
- Xem qua Máy tính:   Iphone : xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
- Xem qua ĐTDĐ:  Ipad: xem 4 kênh độc lập. Cplayer+
                                 Android: xem 1 kênh độc lập. Cplayer 
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista
- Kích Thước: Dài 260mm x Rộng 230mm x Cao 40mm


Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI DVR VDT-4500HD
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-4500HD 16 KÊNH
  Picture ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH CAMERA VDTECH VDT-4500HD 
- Chuẩn Nén Hình :   H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh :  16 kênh Analog 
- Ngõ ra hình ảnh :  1 Analog (BNC), 1 VGA , 1 HDMI - xuất hình ảnh chuẩn HD 720P
-  Âm thanh: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ :   2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình : PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, 2 * D1 hoặc 2 * HD1, CIF, QCIF                      
- Chế độ ghi hình:  Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại:  Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình. Xem lại từng kênh độc lập 
- Sao Lưu:  Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng:  10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí :  Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Kết nối độc lập từng kênh hình. 
                                         Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ Cổng RS485
- Xem qua Máy tính :   Macbook pro: xem 4 kênh độc lập. VMeye
- Xem qua ĐTDĐ:  Iphone : xem 4 kênh độc lập. SuperMeye, ghi hình trực tiếp vào Iphone 
                                  Ipad: xem 9 kênh độc lập. SuperMeye , ghi hình trực tiếp vào Ipad
                                  Android: xem 4 kênh độc lập. VMeye +
                                  Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước:  Dài 370mm x Rộng 300mm x Cao 70mm


Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI HVR VDT-2700HVR.I
Tên: ĐẦU GHI HÌNH HVR VDT-2700HVR.I 6 KÊNH
  Picture ĐẦU GHI HÌNH 6 KÊNH CAMERA VDTECH HVR VDT-2700HVR.I 
- Chuẩn Nén Hình:   H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh: 4 kênh Analog hoặc 6 kênh Digital(camera IP)
- Hiển thị kênh hình : Hiển thị kênh : Analog 4*D1 + Digital 2*D1 ; Analog 2*D1 + Digital 4*D1
- Analog - Digital: Chỉ hiển thị kênh Digital : 6*D1; 1*720P + 3*D1; 2*720P + 4*960H; 1*1080P
- Ngõ ra hình ảnh :  1 Analog (BNC), 1 VGA , 1 HDMI
- Âm thanh: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
-  Ổ Cứng lưu Trữ :  2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình: Analog : PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, Full D1, HD1, CIF, QCIF
                                Digital : 1080P, 720P, 960H, D1
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại: Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình. Xem lại từng kênh độc lập
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí :  Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Kết nối độc lập từng kênh hình.
                                         Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
-  Điều khiển : PTZ Cổng RS485
- Xem qua Máy tính :   Macbook pro: xem 4 kênh độc lập. VMeye
- Xem qua ĐTDĐ: Iphone : xem 4 kênh độc lập. SuperMeye, ghi hình trực tiếp vào Iphone  
                                 HDMI ouput Ipad: xem 9 kênh độc lập. SuperMeye , ghi hình trực tiếp vào Ipad 
                                 Android: xem 4 kênh độc lập. VMeye +
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước:   Dài 345mm x Rộng 225mm x Cao 50mm


Giá: Liên hệ
Đầu Ghi HVR VDT-2700HVR
Tên: ĐẦU GHI HÌNH HVR VDT-2700HVR 6 Kênh
  Picture  ĐẦU GHI HÌNH 6 KÊNH CAMERA VDTECH HVR VDT-2700HVR
-  Chuẩn Nén Hình : H.264
-  Ngõ Vào Hình ảnh :   4 kênh Analog hoặc 6 kênh Digital(camera IP)
- Hiển thị kênh hình :  Hiển thị kênh : Analog 4*D1 + Digital 2*D1 ; Analog 2*D1 + Digital 4*D1
- Analog - Digital: Chỉ hiển thị kênh Digital : 6*D1; 1*720P + 3*D1; 2*720P + 4*960H; 1*1080P
- Ngõ ra hình ảnh: 1 Analog (BNC), 1 VGA
- Âm thanh: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ:  2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình: Analog : PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, Full D1, HD1, CIF, QCIF
                                Digital : 1080P, 720P, 960H, D1
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại: Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình. Xem lại từng kênh độc lập
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí : Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Kết nối độc lập từng kênh hình.
                                         Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính:  Macbook pro: xem 4 kênh độc lập. VMeye
- Xem qua ĐTDĐ: Iphone : xem 4 kênh độc lập. SuperMeye, ghi hình trực tiếp vào Iphone  
                                 Ipad: xem 9 kênh độc lập. SuperMeye , ghi hình trực tiếp vào Ipad 
                                 Android: xem 4 kênh độc lập. VMeye +
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước:  Dài 345mm x Rộng 225mm x Cao 50mm


Giá: Liên hệ
Đầu Ghi DVR VDT-3600HD
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-3600HD 8 KÊNH
  PictureĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH CAMERA  VDTECH DVR  VDT- 3600HD
- Chuẩn Nén Hình:  H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh:  8 kênh Analog 
-  Ngõ ra hình ảnh : 1 Analog (BNC), 1 VGA , 1 HDMI - xuất hình ảnh chuẩn HD 720P
- Âm thanh: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ : 2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, 2 * D1 hoặc 2 * HD1, CIF, QCIF
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại : Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình. Xem lại từng kênh độc lập 
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí: Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Kết nối độc lập từng kênh hình.
                                        Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính: Macbook pro: xem 4 kênh độc lập. VMeye
- Xem qua ĐTDĐ: Iphone : xem 4 kênh độc lập. SuperMeye, ghi hình trực tiếp vào Iphone
                                 Ipad: xem 9 kênh độc lập. SuperMeye , ghi hình trực tiếp vào Ipad
                                 Android: xem 4 kênh độc lập. VMeye +
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
Kích Thước : Dài 370mm x Rộng 300mm x Cao 70mm


Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI DVR VDT-2700HD
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-2700HD 4 KÊNH
  PictureĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT-2700HD
- Chuẩn Nén Hình:  H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh: 4 kênh Analog 
- Ngõ ra hình ảnh : 1 Analog (BNC), 1 VGA , 1 HDMI - xuất hình ảnh chuẩn HD 720P
- Âm thanh: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ: 2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, Full D1, HD1, CIF, QCIF
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại : Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình. Xem lại từng kênh độc lập 
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí: Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Kết nối độc lập từng kênh hình.
                                        Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính:  Macbook pro: xem 4 kênh độc lập. VMeye
- Xem qua ĐTDĐ: Iphone : xem 4 kênh độc lập. SuperMeye, ghi hình trực tiếp vào Iphone 
                                 Ipad: xem 9 kênh độc lập. SuperMeye , ghi hình trực tiếp vào Ipad
                                 Android: xem 4 kênh độc lập. VMeye +
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista
- Kích Thước: Dài 345mm x Rộng 225mm x Cao 50mm

Giá: Liên hệ
Đầu Ghi DVR VDT-2700BV
Tên: ĐẦU GHI HÌNH DVR VDT-2700BV 4 KÊNH
PictureĐẦU GHI HÌNH  4 KÊNH CAMERA VDTECH DVR VDT 2700BV
- Chuẩn Nén Hình:  H.264
- Ngõ Vào Hình ảnh: 4 kênh Analog
-  Ngõ ra hình ảnh: 1 Analog (BNC), 1 VGA
- Âm thanh: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra
- Ổ Cứng lưu Trữ: 2 SATA tối đa 4000GB
- Chuẩn ghi hình: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s, Full D1, HD1, CIF, QCIF
- Chế độ ghi hình: Ghi hình liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động
- Xem lại : Xem lai cùng lúc tất cả kênh hình. Xem lại từng kênh độc lập 
- Sao Lưu: Backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0
- Mạng: 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP
- Phần Mềm Quản Lí:  Phần mềm CMS quản lí 128 camera. Kết nối độc lập từng kênh hình. 
                                         Phân quyền nhiều cấp bậc cho user
- Điều khiển PTZ: Cổng RS485
- Xem qua Máy tính:  Macbook pro: xem 4 kênh độc lập. VMeye
- Xem qua ĐTDĐ: Iphone : xem 4 kênh độc lập. SuperMeye, ghi hình trực tiếp vào Iphone 
                                 Ipad: xem 9 kênh độc lập. SuperMeye , ghi hình trực tiếp vào Ipad
                                 Android: xem 4 kênh độc lập. VMeye +
                                 Symbian, WindowMobile, RIM(Blackberry). Window 2000/ XP/Win 7/ Vista 
- Kích Thước: Dài 345mm x Rộng 225mm x Cao 50mm

Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VDTECH VDT-2700H
Tên: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA VDTECH VDT-2700H H.264 DVR 04 CH
 ĐẦU GHI HÌNH CAMERA VDTECH VDT-2700H H.264 DVR 4CH
Đầu ghi hình 4 kênh, chuẩn nén H.264 cung cấp hình ảnh rõ nét và chất lượng.

* Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.

* Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.

* Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.

* Ngõ vào Video: 04 cổng BNC (PAL/NTSC).

* Ngõ ra Video: 01 cổng BNC PAL/NTSC

* Tốc độ ghi hình: 120fps NTSC, 100fps PAL.

* Hỗ trợ ổ cứng SATA tối đa 2000GB.

Hệ thống mạng: Thiết lập cấu hình thông qua Ethernet, PTZ.

Nguồn điện: Adaptor 220VAC/12VDC/4A.

   Hiệu: VDTECH. Model: VDT-2700H. Xuất xứ: Technology of TaiwanGiá: Liên hệ
VDTECH VDT-2700BV H.264 DVR 4CH
Tên: ĐẦU GHI HÌNH VDTECH VDT-2700BV H.264 DVR 4CH
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA VDTECH VDT-2700BV H.264 DVR 4CH
Đầu ghi hình 4 kênh, chuẩn nén H.264 cung cấp hình ảnh rõ nét và chất lượng.

* Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.

* Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.

* Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.

* Ngõ vào Video: 04 cổng BNC (PAL/NTSC).

* Ngõ ra Video: 01 cổng BNC PAL/NTSC, 01 cổng VGA.

* Tốc độ ghi hình: 120fps NTSC, 100fps PAL.

* Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA tối đa 2000GB.

* Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.

  Ngõ Vào/Ra âm thanh: 01 ngõ âm thanh vào, 01 ngõ âm thanh ra.

* Hệ thống mạng: Thiết lập cấu hình thông qua Ethernet, PTZ.

* Quản lý người dùng: Quản lý và phân quyền quản lý nhiều cấp bậc.

* Nguồn điện: Adaptor 220VAC/12VDC/4A.

* Kích thước: 345x225x50 mm.

* Công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Việt Nam.
Giá: Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VDTECH VDT-3600BV
Tên: ĐẦU GHI HÌNH VDT-3600BV H.264 DVR 8CH
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KỸ THUẬT SỐ VDTECH VDT-4500BV - H.264 DVR 8 CH
       
Đầu ghi hình 8 kênh, chuẩn nén H.264 cung cấp hình ảnh rõ nét và chất lượng.

–      Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.

–      Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.

–      Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.

–      Ngõ vào Video: 08 cổng BNC (PAL/NTSC).

–      Ngõ ra Video: 01 cổng BNC PAL/NTSC, 01 cổng VGA.

–      Tốc độ ghi hình: 120fps NTSC, 100fps PAL.

–      Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA tối đa 2000GB.

–      Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.

–      Ngõ Vào/Ra âm thanh: 04 ngõ âm thanh vào, 01 ngõ âm thanh ra.

–      Hệ thống mạng: Thiết lập cấu hình thông qua Ethernet, PTZ.

–      Quản lý người dùng: Quản lý và phân quyền quản lý nhiều cấp bậc.

–      Nguồn điện: Adaptor 220VAC/12VDC/4A.

–      Kích thước: 370x300x70 mm.

–      Công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Việt Nam.
Giá: Liên hệ
VDT-4500BV
Tên: ĐẦU GHI HÌNH VDT-4500BV H.264 DVR 16CH
Đầu ghi hình kỹ thuật số H.264 VDTECH VDT-4500BV

* Đầu ghi hình 16 kênh, chuẩn nén H.264 cung cấp hình ảnh rõ nét và chất lượng.

–  Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.

–  Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.

–  Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.

–  Ngõ vào Video: 16 cổng BNC (PAL/NTSC).

–  Ngõ ra Video: 01 cổng BNC PAL/NTSC, 01 cổng VGA.

–  Tốc độ ghi hình: 120fps NTSC, 100fps PAL.

–  Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA tối đa 2000GB.

–  Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.

–  Ngõ Vào/Ra âm thanh: 08 ngõ âm thanh vào, 01 ngõ âm thanh ra.

–  Hệ thống mạng: Thiết lập cấu hình thông qua Ethernet, PTZ.

–  Quản lý người dùng: Quản lý và phân quyền quản lý nhiều cấp bậc.

–  Nguồn điện: Adaptor 220VAC/12VDC/4A.

–  Kích thước: 370x300x70 mm.

–  Công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Việt Nam.Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net