KIM THU SÉT ELLIPS
ELLIPS 1.0, ELLIPS 1.2, ELLIPS 1.3, ELLIPS 1.4
Tên: KIM THU SÉT ELLIPS
 Picture KIM THU SÉT ELLIPS - Xuất xứ: FRANCE - Pháp
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm (ESE)
- Với tính năng mới CONTACT AIR - Kết nối không dây với máy tính, dùng để kiểm tra trạng thái Kim thu sét có còn hoạt động hay không.
- Các loại model:
   Kim thu sét Ellips: Elipps 1.0, Ellips 1.2, Ellips 1.3, Ellips 1.4
- Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

Picture
 
Picture
 

BÁN KÍNH BẢO VỆ KIM THU SÉT ELLIPS 1.0,  ELLIPS 1.2,  ELLIPS 1.3,  ELLIPS 1.4

Picture

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net