KIM THU SÉT STORMASTER
KIM THU SÉT STORMASTER ESE 60
Tên: STORMASTER ESE 60
PictureKIM THU SÉT STORMASTER ESE 60
* Kim thu sét, thiết bị phòng chống sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 102
- Bán kính bảo vệ Stormaster ESE 60Cấp I79 Mét, Cấp II97 Mét, Cấp III: 107 Mét.
- Hiệu STORMASTER. Model: ESE 60. Xuất xứ: Australia - Úc

Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT STORMASTER ESE 50
Tên: STORMASTER ESE 50
Picture KIM THU SÉT STORMASTER ESE 50
* Kim thu sét, thiết bị phòng chống sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 102
- Bán kính bảo vệ Stormaster ESE 45: Cấp I: 68 Mét, Cấp II: 86 Mét, Cấp III: 95 Mét.
- Hiệu STORMASTER. Model: ESE 50. Xuất xứ: Australia - Úc
Giá: Liên hệ
KIM CHỐNG SÉT STORMASTER ESE 30
Tên: STORMASTER ESE 30
  Picture KIM THU SÉT STORMASTER ESE 30
* Kim thu sét, thiết bị phòng chống sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 102
- Bán kính bảo vệ: Cấp I48 Mét, Cấp II63 Mét, Cấp III: 71 Mét
- Hiệu STORMASTER. Model: ESE 30. Xuất xứ: Australia - Úc

Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT STORMASTER ESE 15
Tên: STORMASTER ESE 15
KIM THU SÉT STORMASTER ESE 15
* Kim thu sét, thiết bị phòng chống sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 102
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 32 Mét, Cấp II: 45 Mét, Cấp III: 51 Mét
- Hiệu  STORMASTER. Model: ESE 15. Xuất xứ: Australia - Úc

 
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net