Kim Thu Sét IONIFLASH MACH
IONIFLASH MACH 60
Tên: IONIFLASH MACH 60
PictureKim thu sét Ioniflash Mach 60
- Thời gian phát tia tiên đạo 135µSec
- Theo tiêu chuẩn Pháp NF C 17-105
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp

BÁN KÍNH VÀ CẤP BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60
http://chongset.sharepoint.com/SiteImages/ban-kinh-bao-ve-kim-thu-set-ioniflash.jpeg
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH 45
Tên: IONIFLASH MACH 45
PictureKIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45
- Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m)
- Thời gian phát tia tiên đạo 114µSec
- Theo tiêu chuẩn của Pháp: NF C 17-104
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp

BÁN KÍNH VÀ CẤP BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60
http://chongset.sharepoint.com/SiteImages/ban-kinh-bao-ve-kim-thu-set-ioniflash.jpeg
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH 30
Tên: IONIFLASH MACH 30
Picture Kim Thu Sét IONIFLASH MACH 30
- Bán kính bảo vệ: 107Met
- Thời gian phát tia tiên đạo 87µSec
- Theo tiêu chuẩn của Pháp NF C 17-103
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp

BÁN KÍNH VÀ CẤP BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60
http://chongset.sharepoint.com/SiteImages/ban-kinh-bao-ve-kim-thu-set-ioniflash.jpeg

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net