CARD GHI HÌNH CAMERA
VT-1608
Tên: CARD GHI HÌNH 16 KÊNH VT-1608
CARD GHI HÌNH KTS 16 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-1608, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 16 Port, Ngõ vào âm thanh: 16 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 400fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)

Giá: Liên hệ
VT-808
Tên: Card ghi hình 8 kênh VT-808
CARD GHI HÌNH KTS 8 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-808, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 8 Port, Ngõ vào âm thanh: 8 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 200fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)

Giá: Liên hệ
VT-408
Tên: CARD GHI HÌNH 4 KÊNH VT-408
CARD GHI HÌNH KTS 4 KÊNH CAMERA
- 4 Channels Video Captured Card
- Card ghi hình VT-408, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 4 Port, Ngõ vào âm thanh: 4 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 100fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)

Giá: Liên hệ
H-1604
Tên: CARD GHI HÌNH 16 KÊNH CAMERA H-1604
CARD GHI HÌNH KTS 16 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-1604, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 16 Port, Ngõ vào âm thanh: 8 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 400fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)

Giá: Liên hệ
H-804
Tên: CARD GHI HÌNH 8 KÊNH H-804
CARD GHI HÌNH KTS 8 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-804, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 8 Port, Ngõ vào âm thanh: 4 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 200fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)

Giá: Liên hệ
CARD H-404
Tên: CARD GHI HÌNH 4 KÊNH H-404
CARD GHI HÌNH KTS 4 KÊNH CAMERA
- Card ghi hình H-404, chuẩn nén H.264
- Ngõ vào Video: 4 Port, Ngõ vào âm thanh: 2 port
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 100fps (hệ Pal)
- Hỗ trợ trình duyệt web IE, phần mền xem camera (miễn phí)

Giá: Liên hệ
HT-104
Tên: VIDEO CAPTURED CARD H-104
CARD GHI HÌNH KTS 2 KÊNH CAMERA (2 Port Realtime/2Port)
- Card ghi hình H-104, chuẩn nén H.264
- Giao thức kết nối qua mạng: TCP/UDP
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 25fps (hệ Pal)
Giá: Liên hệ
Card Ghi Hình VT-7008
Tên: Card VT-7008
CARD GHI HÌNH VT-7008
-Card VT-7008, 8 kênh qua mạng
- Xem qua mạng Lan, Internet
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ! Mpeg4 Video Capture Card
- Tốc độ hiển thị hình ảnh: 200fps

Giá: Liên hệ
VT-7004
Tên: CARD GHI HINH VT-7004
 CARD GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ: VT-7004
* Thông số kỹ thuật:
Card ghi hình 04 kênh qua mạng Internet
- Video Input: 4 port Realtime
- Display/Record Frame Rate: 100fps (Pal)
- Compression Format: H.264/MPEG4
- Network Protocol: TCP/UDP
- Suport IE browser. Client site Software built-in DDNS

Giá: Liên hệ
CARD VT-2008
Tên: CARD GHI HINH VT-2008
CARD GHI HÌNH CAMERA VT-2008 08 KÊNH QUA MẠNG INTERNET
* Video input: 4 port Realtime
* Tốc độ ghi hình: 200fps (PAL)
* Định dạng hình ảnh: H.264/MPG4
* Hõ trợ trình duyệt web IE
Giá: Liên hệ
CARD GHI HÌNH VANTECH VT-2004
Tên: VANTECH VT-2004
CARD GHI HÌNH CAMERA 04 KÊNH QUA MẠNG INTERNET
* Video input: 4 port Realtime
* Tốc độ ghi hình: 100fps (PAL)
* Định dạng hình ảnh: H.264/MPG4
* Hõ trợ trình duyệt web IE
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net