Sản phẩm
IR CAMERA VDT-405A
Tên: IR CAMERA VDT-405A
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-405A 
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 792(H) x 494(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.2Lux / F1.2
- Ống kính quan sát: 6mm (56 0 ) – 8mm (42 0 ) – 12mm (30 0 )    (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 8mm – quan sát hồng ngoại xa 50 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 260mm x Rộng 105mm x Cao 170mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-405
Tên: IR CAMERA VDT-405
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-405
- Cảm Biến Hình Ảnh:  1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 792(H) x 494(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 48 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 187mm x Rộng 84mm x Cao 115mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-333ZA
Tên: IR CAMERA VDT-333ZA
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-333ZA
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
-  Số Điểm Ảnh: 792(H) x 494(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu : 0.01Lux / F1.0
- Ống kính quan sát : Điều chỉnh tiêu cự từ 2,8mm (90 0 )~ 12mm(30 0 )
- Tầm Quan Sát: 24 đèn IR Led Φ 8mm – quan sát hồng ngoại xa 50 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 220mm x Rộng 80mm x Cao 165mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-306A
Tên: IR CAMERA VDT-306A
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-306A
-  Cảm Biến Hình Ảnh : 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 792(H) x 494(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.2Lux / F1.2
- Ống kính quan sát : 6mm (56 0 ) – 8mm (42 0 ) – 12mm (30 0 )    (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát : 36 đèn IR Led Φ 12mm – quan sát hồng ngoại xa 70 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 350mm x Rộng 107mm x Cao 180mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-234
Tên: IR CAMERA VDT-234
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-234
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 792(H) x 494(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát  :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát :36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 187mm x Rộng 84mm x Cao 115mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-108A
Tên: IR CAMERA VDT-108A
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-108A
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 510 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.2Lux / F1.2
- Ống kính quan sát:  6mm (56 0 ) – 8mm (42 0 ) – 12mm (30 0 )    (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 8mm – quan sát hồng ngoại xa 50 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 260mm x Rộng 105mm x Cao 170mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-306
Tên: IR CAMERA VDT-306
  Picture  CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-306
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát  :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 48 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tính Năng : Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 200mm x Rộng 80mm x Cao 128mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-207.I
Tên: IR CAMERA VDT-207.I
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-207.I 
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
-  Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu : 0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát  : 4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 30 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 140mm x Rộng 75mm x Cao 120mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-108
Tên: IR CAMERA VDT-108
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-108
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.2Lux / F1.2
- Ống kính quan sát: 4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 200mm x Rộng 70mm x Cao 120mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-225
Tên: IR CAMERA VDT-225
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-225
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 512 (H) x 582(V) <NTSC>512 (H) x 492(V) <PAL>
- Độ phân giải: 480 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.1Lux / F2.0
- Ống kính quan sát :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 130mm x Rộng 75mm x Cao 123mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-216
Tên: IR CAMERA VDT-216
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-216
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
-  Số Điểm Ảnh: 512 (H) x 582(V) <NTSC>512 (H) x 492(V) <PAL>
- Độ phân giải: 480 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát : 4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 192mm x Rộng 70mm x Cao 115mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-207
Tên: IR CAMERA VDT-207
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-207
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 512 (H) x 582(V) <NTSC>512 (H) x 492(V) <PAL>
- Độ phân giải: 480 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát :  4mm ( 80 0  ) 
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 165mm x Rộng 70mm x Cao 120mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-144
Tên: IR CAMERA VDT-144
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-144
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
-  Số Điểm Ảnh: 512 (H) x 582(V) <NTSC>512 (H) x 492(V) <PAL>
- Độ phân giải: 480 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.4Lux / F2.0
- Ống kính quan sát: 4mm ( 80 0  ) 
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 105mm x Rộng 105mm x Cao 85mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-135
Tên: IR CAMERA VDT-135
  Picture  CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-135
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 512 (H) x 582(V) <NTSC>512 (H) x 492(V) <PAL>
- Độ phân giải: 480 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu :  0.4Lux / F2.0
- Ống kính quan sát: 4mm ( 80 0  ) 
- Tầm Quan Sát: 24 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 15 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 95mm x Rộng 95mm x Cao 70mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-45.F
Tên: IR CAMERA VDT-45.F
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR  VDT-45.F 
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD
-  Số Điểm Ảnh: 1028 (H) x 508(V) <NTSC> 1024 (H) x 596(V) <PAL>
- Độ phân giải: 720 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.01Lux  / F1.0
- Thiết lập hệ thống: Bảng điều khiển OSD
- Ống kính quan sát : 4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 54 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 40 mét
- Tối ưu hình ảnh: Chống ngược sáng ( BLC ). Chống ánh sáng  mạnh  ( HLC )
                                 Cải thiện độ sáng – độ tương phản ( ATR ).  Tối ưu màu sắc ( NR )
                                 Chống chói sáng hồng ngoại vào ban đêm
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài Trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 270mm x Rộng 85mm x Cao 160mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-27.F
Tên: IR CAMERA VDT-27.F
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-27.F
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD
- Số Điểm Ảnh: 1028 (H) x 508(V) <NTSC> 1024 (H) x 596(V) <PAL>
- Độ phân giải: 720 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.02Lux  / F1.0
- Thiết lập hệ thống : Bảng điều khiển OSD
- Ống kính quan sát:  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tối ưu hình ảnh: Chống ngược sáng ( BLC ). Chống ánh sáng  mạnh  ( HLC )
                                 Cải thiện độ sáng – độ tương phản ( ATR ).  Tối ưu màu sắc ( NR )
                                 Chống chói sáng hồng ngoại vào ban đêm
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài Trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 250mm x Rộng 70mm x Cao 140mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-333ZF
Tên: IR CAMERA VDT-333ZF
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-333ZF
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD
-  Số Điểm Ảnh: 1028 (H) x 508(V) <NTSC> 1024 (H) x 596(V) <PAL>
- Độ phân giải: 720 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.01Lux  / F1.0
- Thiết lập hệ thống:  Bảng điều khiển OSD
- Ống kính quan sát:  Điều chỉnh tiêu cự từ 2,8mm ~ 12mm
- Tầm Quan Sát: 24 đèn IR Led Φ 8mm – quan sát hồng ngoại xa 50 mét
- Tối ưu hình ảnh: Chống ngược sáng ( BLC ). Chống ánh sáng  mạnh  ( HLC)
                                 Cải thiện độ sáng – độ tương phản ( ATR ).  Tối ưu màu sắc ( NR )
                                 Chống chói sáng hồng ngoại vào ban đêm
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài Trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước Dài 220mm x Rộng 80mm x Cao 165mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-405F
Tên: IR CAMERA VDT-405F
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR  VDT-405F 
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4” EFFIO-SONY Super  960H EXVIEW CCD
-  Số Điểm Ảnh: 1028 (H) x 508(V) <NTSC> 1024 (H) x 596(V) <PAL>
- Độ phân giải: 720 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.01Lux  / F1.0
- Thiết lập hệ thống: Bảng điều khiển OSD
- Ống kính quan sát: 4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 48 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tối ưu hình ảnh: Chống ngược sáng ( BLC ). Chống ánh sáng  mạnh  ( HLC )
                                 Cải thiện độ sáng – độ tương phản ( ATR ).  Tối ưu màu sắc ( NR )
                                 Chống chói sáng hồng ngoại vào ban đêm
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài Trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 220mm x Rộng 87mm x Cao 135mm
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net