Sản phẩm
IR CAMERA VDT-405EC.I
Tên: IR CAMERA VDT-405EC.I
  Picture  CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-405EC.I
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/4" CMOS
- Số Điểm Ảnh:  720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>                        
- Độ phân giải : 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu :  0.5Lux / F1.2
- Ống kính quan sát  :  6mm (56 0 ) – 8mm (42 0 ) – 12mm (30 0 )    (tùy chọn) 
- Tầm Quan Sát : 36 đèn IR Led Φ 8mm – quan sát hồng ngoại xa 50 mét
- Tính Năng:  Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát : Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm 
- Kích Thước:  Dài 260mm x Rộng 105mm x Cao 170mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-306EC
Tên: IR CAMERA VDT-306EC
  Picture  CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-306EC
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4" CMOS
- Số Điểm Ảnh : 720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>
- Độ phân giải:  520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu : 0.5Lux / F1.2
- Ống kính quan sát:    4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn) 
- Tầm Quan Sát : 48 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tính Năng : Cân bằng ánh sáng trắng. 
- Quan Sát : Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm 
- Kích Thước:  Dài 200mm x Rộng 80mm x Cao 128mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-234EC
Tên: IR CAMERA VDT-234EC
   Picture  CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-234EC
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/4" CMOS
- Số Điểm Ảnh : 720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>
- Độ phân giải : 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu :  0.5Lux / F1.2
- Ống kính quan sát :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát:  36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng:  Cân bằng ánh sáng trắng. 
- Quan Sát:  Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước : Dài 187mm x Rộng 84mm x Cao 115mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-108EC
Tên: IR CAMERA VDT-108EC
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-108EC
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4" CMOS
-  Số Điểm Ảnh : 720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>
- Độ phân giải:  520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.5Lux / F1.2
- Ống kính quan sát :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát:  36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng:  Cân bằng ánh sáng trắng.
- Quan Sát : Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước : Dài 200mm x Rộng 70mm x Cao 120mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-225EC
Tên: IR CAMERA VDT-225EC
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-225EC
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4" CMOS
-  Số Điểm Ảnh : 720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>
- Độ phân giải : 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu : 0.5Lux / F1.2
- Ống kính quan sát :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát : 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng : Cân bằng ánh sáng trắng.
- Quan Sát : Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước : Dài 130mm x Rộng 75mm x Cao 123mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-216EC
Tên: IR CAMERA VDT-216EC
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-216EC
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/4" CMOS
-  Số Điểm Ảnh: 720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>
- Độ phân giải 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu :  0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát :  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát:  36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng:  Cân bằng ánh sáng trắng.
- Quan Sát:  Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước:  Dài 192mm x Rộng 70mm x Cao 115mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-207EC
Tên: IR CAMERA VDT-207EC
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-207EC
-  Cảm Biến Hình Ảnh : 1/4" CMOS
-  Số Điểm Ảnh: 720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>
- Độ phân giải : 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát : 4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát : 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng : Cân bằng ánh sáng trắng.
- Quan Sát : Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước : Dài 165mm x Rộng 70mm x Cao 120mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-135EC
Tên: IR CAMERA VDT-135EC
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-135EC 
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/4" CMOS
- Số Điểm Ảnh: 720 (H) x 576(V) <PAL> 720 (H) x 487(V) <NTSC>
- Độ phân giải : 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu : 0.5Lux / F1.2
- Ống kính quan sát: 4mm ( 80 0  ) 
- Tầm Quan Sát:  24 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 15 mét
- Tính Năng:  Cân bằng ánh sáng trắng.
- Quan Sát:  Trong nhà / Ngày - Đêm
- Kích Thước : Dài 95mm x Rộng 95mm x Cao 70mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-405EA
Tên: IR CAMERA VDT-405EA
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-405EA
- Cảm Biến Hình Ảnh :  1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
- Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu : 0.2Lux / F1.2
- Ống kính quan sát :  6mm (56 0 ) – 8mm (42 0 ) – 12mm (30 0 )    (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 8mm – quan sát hồng ngoại xa 50 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 245mm x Rộng 95mm x Cao 180mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-306EA
Tên: IR CAMERA VDT-306EA
  Picture  CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-306EA
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
-  Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải:  500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu  : 0.2Lux / F1.2
- Ống kính quan sát :   4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 ) – 8mm(42 0 )   (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát:  48 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước:  Dài 195mm x Rộng 80mm x Cao 120mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-108EA
Tên: IR CAMERA VDT-108EA
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR  VDT-108EA
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
-  Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.2Lux / F1.2
- Ống kính quan sát :  6mm (56 0 ) – 8mm (42 0 ) – 12mm (30 0 )    (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 8mm – quan sát hồng ngoại xa 50 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 260mm x Rộng 105mm x Cao 170mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-225EA
Tên: IR CAMERA VDT-225EA
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-225EA
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
- Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.1Lux / F2.0
- Ống kính quan sát    4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 130mm x Rộng 75mm x Cao 123mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-216EA
Tên: IR CAMERA VDT-216EA
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-216EA 
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
- Số Điểm Ảnh : 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu  0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát:  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 192mm x Rộng 70mm x Cao 115mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-207EA
Tên: IR CAMERA VDT-207EA
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-207EA
-  Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
-  Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.2Lux / F2.0
- Ống kính quan sát: 4mm ( 80 0  ) 
- Tầm Quan Sát: 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 165mm x Rộng 70mm x Cao 120mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-144EA
Tên: IR CAMERA VDT-144EA
  Picture  CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-144EA
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
- Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu: 0.4Lux / F2.0
- Ống kính quan sát:  4mm ( 80 0  ) 
- Tầm Quan Sát : 36 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 25 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát : Trong nhà / Ngày - Đêm
- Kích Thước:  Dài 105mm x Rộng 105mm x Cao 85mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-135EA
Tên: IR CAMERA VDT-135EA
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-135EA
- Cảm Biến Hình Ảnh: 1/3” Standard Image Sensor với Chipset SONY
- Số Điểm Ảnh: 771(H) x 492(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải:  500 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu : 0.4Lux / F2.0
- Ống kính quan sát : 4mm ( 80 0  )
- Tầm Quan Sát: 24 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 15 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 95mm x Rộng 95mm x Cao 70mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-135CP
Tên: IR CAMERA VDT-135CP
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-135CP 
- Cảm Biến Hình Ảnh : 1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
- Số Điểm Ảnh: 792(H) x 494(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 540 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu:  0.25Lux / F1.2
- Ống kính quan sát:  4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 48 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 95mm x Rộng 95mm x Cao 65mm
Giá: Liên hệ
IR CAMERA VDT-135A
Tên: IR CAMERA VDT-135A
  Picture CAMERA QUAN SÁT VDTECH IR VDT-135A
- Cảm Biến Hình Ảnh :  1/3” SONY COLOR Super  HAD CCD
-  Số Điểm Ảnh: 792(H) x 494(V)<NTSC>752 (H) x 528(V) <PAL>
- Độ phân giải: 520 TVL
- Ánh Sáng Tối Thiểu :  0.4Lux / F2.0
- Ống kính quan sát : 4mm (80 0 ) – 6mm(56 0 )  (tùy chọn)
- Tầm Quan Sát: 48 đèn IR Led Φ 4mm – quan sát hồng ngoại xa 30 mét
- Tính Năng: Cân bằng ánh sáng trắng. Chế độ IRIS Mode : AES
- Quan Sát: Trong nhà - Ngoài trời / Ngày - Đêm
- Kích Thước: Dài 95mm x Rộng 95mm x Cao 65mm
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net